">
lutenwatchrac

lutenwatchrac

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. טיפים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי בלוד – בצע עבודה טובה לעובדים עם רווחים רציניים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.

No Content Available